Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Образование и наука за заседанието на 10.02.2010г. от 15.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по Образование и наука

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 10.02.2010 г. от 15.00 часа

Обсъждане на:
1. Отчет за изпълнение на бюджета на Община Русе за 2009 (КЛ 692);
2. Проект на сборния бюджет на Община Русе за 2010 г. (КЛ 691);
3. Ремонт на общински път до с. Тетово (КЛ 695);
4. Отчет на Програма за развитието на туризма в Община Русе през 2009 г. и Програма за развитието на туризма в Община Русе през 2010 г. (КЛ 693);
5. Отчет за състоянието на общинската собственост за 2009 г. и Програма за 2010 г. (КЛ 693);
6. Други.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. д-р инж. В. Пенчев)