Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Териториално и селищно устройство за заседанието на 19.01.10, 16.00 ч.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Териториално и селищно устройство

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 19.01.10, 16.00 ч.

1. Годишен отчет за 2009 г. за изпълнение на Програмата за управление – КЛ 653
2. Допълване предмета на дейност на ОП “Комунални дейности” – КЛ 654
3. Одобряване на обща схема на зона Б /площад “Свобода”/ за преместваеми обекти – КЛ 655
4. Изменение на Наредба № 18 – КЛ 656
5. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 – КЛ 658
6. Изменение на Наредба № 16 – КЛ 659
7. Промени в Наредба № 16 – КЛ 660
8. Допълнение на Наредба № 16 – КЛ 661
9. Изменение и допълнение на Наредба № 20 – КЛ 662
10. Промени в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – КЛ 663
11. Промени в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – КЛ 664
12. Отдаване под наем на помещения ЧОС – КЛ 666
13. Отдаване под наем на помещения ЧОС – КЛ. 667
14. Отдаване под наем на помещения ЧОС – КЛ. 668
15. Отдаване под наем на част от терен ПОС – КЛ. 669
16. Предложение – КЛ. 670
17. Отдаване под наем на части ПОС за обекти по чл. 56 от ЗУТ – КЛ. 671
18. Изменение на план за регулация – КЛ. 672
19. Изграждане на скулптурна група – КЛ. 676
20. Конкурс за продажба на недвижим имот ЧОС – КЛ. 680
21. Продажба на общински имот с. Долно Абланово – КЛ. 681
22. Обявяване на общински имот ПОС – КЛ. 682
23. Продажба на общински имот, кв. ДЗС – КЛ. 683
24. Продажба на имот ЧОС, с. Басарбово – КЛ. 684
25. Обявяване на имоти ПОС – КЛ. 685
26. Предложение – КЛ. 687
27. Продължаване на договорни отношения – КЛ. 690
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Мария Костадинова)