Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по бюджет и финанси за заседанието на 11.08.2010 от 9.00 часа, Заседателна зала

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по бюджет и финанси

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 11.08.2010 от 9.00 часа, Заседателна зала

1. Участие в регионално сдружение за управление на отпадъците – кл 846
2. Информация за изпълнението на бюджета на Община Русе за първото шестмесечие на 2010 г. – кл. 847
3. Актуализиране на сборния бюджет на Община Русе за 2010 година, приет с решение № 802/18.02.2010 г. на Общински съвет – Русе – кл. 848
4. Продължаване дейността на ОДКВЗС ООД, като Център за кожно венерически заболявания с нов предмет на дейност– кл. 849
5. Продължаване дейността на ОДПФЗС ООД, като Център за пневмо – фтизиатричнизаболявания Русе ЕООД със същия предмет на дейност– кл. 850
6. Продължаване дейността на ОДПЗС ООД, като Център за психично здраве Русе ЕООД с нов предмет на дейност
– кл. 851
7. Продължаване дейността на МДОЗС ООД, като Комплексен онкологичен център Русе ЕООД с нов предмет на дейност с нов предмет на дейност– кл. 852

Председател
Й.Даневска