Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по законност, обществен ред и сигурност за заседанието на 11.08.2010 г. от 11.00 часа

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 11.08.2010 г. от 11.00 часа

1. Информация за изпълнението на бюджета за първото шестмесечие на 2010 г. – К.Л. 847
2.Актуализация на Сборния бюджет на Общината за 2010 г.– К.Л. 848
3. Продължаване на дейността на ОДКВЗС– К.Л. 849
4. Продължаване на дейността на ОДПФЗС – К.Л. 850
5. Продължаване на дейността на ОДПЗС – К.Л. 851
6. Продължаване на дейността на МДОЗС – К.Л. 852
7. Участие в Регионално сдружение за управление на отпадъците – К.Л. 846