Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по икономическа и инвестиционна политика за заседанието на 02.02.2011 от 10.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по икономическа и инвестиционна политика

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 02.02.2011 от 10.00 ч., Заседателна зала

І. Обсъждане на материалите за предстоящата на 10.02.2011 г. сесия на Общински Съвет – Русе :

1. Отчет за изпълнение на бюджета на Община Русе – к.л. 993
2. Приемане на отчет за състоянието на общинската собственост за периода от 01.01.2010 до 31.12.2010 и Годишна програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост през 2011г. – к.л. 994
3. Отчет за изпълнение на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2010г и приемане на Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2011год. – к.л. 995
4. Приемане на Сборния бюджет на Община Русе за 2011од. – к.л. 996
5. Даване съгласие за сключване на договор от ДКЦ-1-Русе ЕООД за инвестиционен кредит за закупуване на компютърен томограф (скенер) – Вх. № 109/28.01.2011г

ІІ. Разни

Председател:
(Венцислав Калчев)