Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по комунални дейности за заседанието на 21.01.2010 от 14.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по комунални дейности

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 21.01.2010 от 14.00 часа

1. Годишен отчет за 2009 г. за изпълнението на Програмата за управление на Община Русе за периода 2009-2011 г. – КЛ 653;
2. Допълване предмета на дейност на ОП”Комунални дейности”– К.Л 654
3. Одобряване на обща схема на пл.”Свобода” за поставяне на преместваеми обекти -К.Л 655
4. Изм. и допълнение на Наредба 18 за обществения ред при ползване на превозни средства –К.Л 656
5. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Нар.16 – К.Л 658
6. Изменение на Нар.16 за определяне на администрирането на местни такси,цени на услуги и права на територията на Община Русе -К.Л 659
7. Промени в Нар.16-предложение на общински съветници -К.Л 660
8. Допълнение на Нар.16 ,касаещи сроковете за внасяне на ТБО -К.Л 661
9. Изменение и допълнение на Нар.20 за определяне р-ра на местните данъци и такси -К.Л 662
10. Промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Русе-К.Л 663
11. Промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Русе – К.Л 664
12. Изготвяне на икономически мерки от Кмета на общината и създаване на временна комисия за анализ на общинските фирми – К.Л.670
13. Изменение на Правилника на ОП “Доходно здание” – К.Л 678
14. Решение за промени в числеността на ОП”Комунални дейности”-общински приют за безстопанствени животни – К.Л.679
15. Насрочване на местен референдум –К.Л 687

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Мирослав Славчев)