Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на постоянна комисия по комунални дейности за заседанието на 11.02.2010 г. от 14.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по комунални дейности

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 11.02.2010 г. от 14.00 часа

1. Отчет за изпълнение на бюджета на Община Русе за 2009 (КЛ 692);
2. Проект на сборния бюджет на Община Русе за 2010 г. (КЛ 691);
3. Отчет на Програма за развитието на туризма в Община Русе през 2009 г. и Програма за развитието на туризма в Община Русе през 2010 г. (КЛ 693);
4. Отчет за състоянието на общинската собственост за 2009 г. и Програма за 2010 г. (КЛ 693);
5. Ремонт на общински път до с. Тетово (КЛ 695);
6. Изменение на решение № 741, прието с Протокол № 35/10.12.2009г. на Общински съвет – Русе за провеждане на конкурс за управител на „Общински пазари” ЕООД
7. Разискване на писмо от управителя на „Хляб и хлебни изделия “ ЕООД Русе

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Мирослав Славчев)