Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по комунални дейности за заседанието на 08.07.2010 г. от 14.00 часа, Заседателна зала

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по комунални дейности

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 08.07.2010 г. от 14.00 часа, Заседателна зала

1. Наредба 2 за началните цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение к.л 819
2. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот Общинска собственост к.л 820
3. Утвърждаване на Управител на МДОЗС –Русе ЕООД след проведен конкурс к.л 832
4. Утвърждаване на Управител ДКЦ 2 ЕООД след проведен конкурс ползване в гр.Русе к.л 833
5. Утвърждаване на Управител на ОДПЗС –Русе ЕООД след проведен конкурс к.л 834
6. Утвърждаване на Управител на ДКЦ – 1 ЕООД след проведен конкурс к.л 835
7. Одобряване на Обща схема на зона В1 на преместваемите обекти на територията на ул.”Александровска” от пл.”Свобода” до бул.”Цар Освободител” к.л 836
8. Изработване на концепция за устройство на крайбрежната зона к.л 837
9. Информация за търговските дружества,в които Община Русе не е единствен собственик к.л 838
10. Определяне на териториален обхват на пристанище “Пристис” к.л 844
11. Решение за подкрепа за предвидените интервенции по проект “Възстановяване и социализация на римска крепост “Сексагинта Приста” “ и запазване предназначението на терена и инфраструктурата за период не по-малък от 5 години к.л 845

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Мирослав Славчев)