Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по Култура и религиозни въпроси за заседанието на 05. 11. 2012 г., 13. 30 часа

Проект!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по Култура и религиозни въпроси
Дневен ред

Заседание на 05. 11. 2012 г., 13. 30 часа, Заседателна зала

1. Предложение за изменение и допълнение на Наредба № 16 за цени на услуги на територията на Община Русе – к. л. № 330/26. 10. 2012 г.
2. Корекция на Бюджета на Община Русе за 2012 година – к. л. № 331/26. 10. 2012 г.
3. Отчет за 52. МФ “Мартенски музикални дни” Русе – 2012 г. – к. л. № 337/29. 10. 2012 г.
4. Проект за 53. МФ „Мартенски музикални дни” Русе – 2013 г. – к. л. № 338/29. 10. 2012 г.
5. Даване на съгласие за Създаване на Фондация във връзка с кандидатурата на град Русе за „Европейска столица на културата 2019” – к. л. № 348/29. 10. 2012 г.
6. Други. 

Председател:
Владислав Атанасов