Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по МЛАДЕЖТА И СПОРТА

ДНЕВЕН РЕД

Заседание на 09.10.2013г., 13.30 часа, Заседателна зала

1. К.Л. 314 Решение за кандидатстване на Община Русе като партньор на Сдружение „Спортен клуб Акро“ – Русе за финансиране на проекти по Наредба № Н-1 от 08.02.2007 г. на Министерството на физическото възпитание и спорта
2. К.Л. 329 Приемане на Общински план за развитие на Община Русе за периода 2014-2020 г.
3. К.Л. 331 Корекция на бюджета
4. К.Л. 333 Изменение на Наредба №6
5. К.Л. 336 Преразпределение на средствата в рамките на Програма „Спорт-2013 г.“
6. К.Л. 338 Приемане на Решение за учредяване на безвъзмездно право на строеж върху имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Русе, местност „Под Ормана“
7. Разни

Председател:
/АНТОН ДАНАИЛОВ/