Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по Образование и наука за заседанието на 08.09.2010 от 15.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по Образование и наука

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 08.09.2010 от 15.00 часа

Обсъждане на:

1. Промяна на решение №1141/2006 г. на ОбС- Русе – таблица №2 – намаляване на минималните цени при разпореждане с общинските имоти (КЛ 853);
2. Избор на Управител на „Център по дентална медицина – 1 – Русе ” ЕООД. (КЛ 854);
3. Корекция на Бюджета на Община Русе за 2010 година (КЛ 855);
4. Предоставяне на безвъзмездно право на управление на недвижим имот намиращ се в гр. Русе, по ул. „Плиска” № 3, бл. „Орфей”, вх. В, на Първо основно училище „Отец Паисий” гр. Русе (КЛ 856);
5. Удостояване с награда „Почетен гражданин на град Руес” на г-жа Щиляна Кръстева Маркова – Мими Николова, във връзка с юбилея – 80 години (КЛ 859);
6. Допълнение в Наредба № 17 за Символиката на Община Русе (КЛ 860);
7. Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни паралелки с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2010/2011 година (КЛ 866);
8. Утвърждаване на списък на средищните училища на територията на Община Русе за учебната 2010/2011 година (КЛ867);
9. Корекции в план сметките на Общински инвестиционен фонд (КЛ 870);
10. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от учебни заведения (КЛ 875);
11. Промяна на решение №1141/2006 г. на ОбС- Русе – таблица №1 – намаляване на минималните цени при разпореждане с общинските имоти (КЛ 876);
12. Други.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. д-р инж. В. Пенчев)