Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по Образование и наука за заседанието на 06.10.2010 от 15.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по Образование и наука

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 06.10.2010 от 15.00 часа

Обсъждане на:

1. Промяна в Наредба № 2 на ОбС Русе за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение (КЛ 881);
2. Допълване списъка на длъжностите и лицата, имащи право на транспортни разходи съгласно чл.30 от ПМС 324/30.12.2009 г., утвърден с Решение на Общински съвет № 802 от 18.02.2010 г. (КЛ 882);
3. Отчет за 50-то юбилейно издание на МФ “Мартенски музикални дни” Русе – 2010 (КЛ 883);
4. Корекция на Бюджета на Община Русе за 2010 година (КЛ 885);
5. Увеличаване числеността на ОбДЦКИ с 1 щатна бройка- музикален педагог, необходима за тамбурашки оркестър (КЛ 886);
6. Определяне на териториалния обхват на пристанище за обществен транспорт с регионално значение – пристанище „ПРИСТИС”, собственост на Община Русе (КЛ 889);
7. Решение за приватизация чрез търг на “Хляб и хлебни изделия” ЕООД, гр. Русе (КЛ 894);
8. Допълнение на Наредба №21 за Социално подпомагане на гражданите от бюджета та Община Русе (КЛ 895);
9. Отмяна на Решение № 961, прието с Протокол № 48 от 12.08.2010г., във връзка с преобразуване и/или пререгистрация на „ ОДПФЗС- Русе” ЕООД (КЛ 896);
10. Други.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. д-р инж. В. Пенчев)