Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по ТСУ за заседанието на 07.02.2012 г. от 16.00 часа

Проект!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по ТСУ

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 07.02.2012 г. от 16.00 часа, Заседателна зала

1. Контролен лист № 40 /27.01.2012 г. – ОТНОСНО: Приемане на сборния бюджет на Община Русе за 2012 г.
Вносител: КМЕТ

2. Контролен лист № 41 /27.01.2012 г. – ОТНОСНО: Приемане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Русе за 2011 г.
Вносител: КМЕТ

3. Контролен лист № 42 /30.01.2012 г. – ОТНОСНО: Предложение за кандидатстване по проект „Красива България”
Вносител: КМЕТ

4. Контролен лист № 43 /30.01.2012 г. – ОТНОСНО: Утвърждаване на Споразумение за безвъзмездна подкрепа и сътрудничество между Община Русе и сдружение с нестопанска цел „Аквилибриум” за реализиране на проект „И аз имам семейство” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси”, бюджетна линия BG051PO001-5.2.11 – „Приеми ме”
Вносител: КМЕТ

5. Контролен лист № 44 /30.01.2012 г. – ОТНОСНО: Представяне на Програма за управление на Община Русе за мандат 2011-2015 г.
Вносител: КМЕТ

6. Контролен лист № 45 /30.01.2012 г. – ОТНОСНО: Отчет на Програма за развитието на туризма в Община Русе през 2011 г. и Програма за развитието на туризма в Община Русе през 2012 г.
Вносител: КМЕТ

7. Контролен лист № 46 /30.01.2012 г. – ОТНОСНО: Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост за периода 01.01.2011 г. до 30.12.2011 г. и Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2012 г.
Вносител: КМЕТ

8. Контролен лист № 47 /30.01.2012 г. – ОТНОСНО: Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2011 – 2015 г.
Вносител: КМЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Тихомир Георгиев /