Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на тридесет и деветото извънредно заседание, което ще се проведе на 25.02.2010 г., от 11.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св.Георги”, ет.6

На основание чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на тридесет и деветото извънредно заседание, което ще се проведе на 25.02.2010 г., от 11.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св.Георги”, ет.6, при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Приемане на методика за разпределение на средствата по Програма „Спорт – 2010”

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)