Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на тридесет и третото заседание на Общински съвет – Русе, което ще се проведе на 13.10.2009 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св.Георги”, ет.6

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на тридесет и третото заседание, което ще се проведе на 13.10.2009 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св.Георги”, ет.6, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Избор на председател на Общински съвет – Русе
2. Корекция на план-сметка за разходите по дейностите, които ще се финансират през 2009 г. от приходите от таксата за битови отпадъци – к.л.567

Предложение: кмет