Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на четиридесет и осмото извънредно заседание на Общински съвет – Русе, което ще се проведе на 12.08.2010 г., от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св.Георги“, ет.6

На основание чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на четиридесет и осмото извънредно заседание, което ще се проведе на 12.08.2010 г., от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св.Георги”, ет.6, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

1. Участие в регионално сдружение за управление на отпадъците
Предложение:кмет

2. Информация за изпълнението на бюджета на Община Русе за първото шестмесечие на 2010 г.
Предложение:кмет

3. Актуализиране на сборния бюджет на Община Русе за 2010 година, приет с решение № 802/18.02.2010 г. на Общински съвет – Русе
Предложение:кмет

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)