Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на четиринадесетото извънредно заседание на Общински съвет – Русе, което ще се проведе на 20.07.2012 г. от 15.00 часа в зала „Свети Георги” на Община Русе

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.58, ал.1, във връзка с чл.63, ал.2, т.2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам Общински съвет – Русе на четиринадесетото извънредно заседание, което ще се проведе на 20.07.2012 г. от 15.00 часа в зала „Свети Георги” на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Съгласуване на позиция на Община Русе по въпросите от дневния ред на заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Русе, което ще се проведе на 23.07.2012 г.
Предложение: кмет

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)