Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на шестдесет и второто извънредно заседание което ще се проведе на 12.09.2011 г., от 11.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св.Георги”, ет.6

На основание чл.23, ал.4, т.2 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на шестдесет и второто извънредно заседание, което ще се проведе на 12.09.2011 г., от 11.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св.Георги”, ет.6, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение за отмяна на решение РД01/2607 от 11.08.2011 г. на Кмета на Община Русе

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)