Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на 37-то извънредно заседание, което ще се проведе на 21.07.2022  г. от  9.00 часа в зала „Св. Георги“

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1, чл.58, във връзка с чл.63, ал.2, т.1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 37-то извънредно заседание, което ще се проведе на 21.07.2022  г. от  9.00 часа в зала „Св. Георги“ при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на „Арена Русе“ АД
  2. Откриване на процедура за учредяване възмездно право на строеж за изграждане на „буферен паркинг“ върху имот – ЧОС, намиращ се в гр. Русе, по реда на чл.37, ал.1 и ал.3 от ЗОС и чл.65 от ЗОС
  3. Приемане на позиция на Общинския съвет относно организацията на движението на тежкотоварни пътни превозни средства в посока към и от ГКПП „Дунав мост“ – Русе

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Иво Пазарджиев/