Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на 53-о извънредно заседание, което ще се проведе на 16.10.2023 г. от 9.00 часа в зала „Свети Георги“

На основание чл. 23, ал.4, т.2 от ЗМСМА, чл.15, ал.1, т.1, чл.58, във връзка с чл.63, ал.2, т.3 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 53-о извънредно заседание, което ще се проведе на 16.10.2023 г. от 9.00 часа в зала „Свети Георги“, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Приемане на решение за формиране на паралелки с по-малко от 10 ученици в ОУ „Отец Паисий“ – с.Тетово, ОУ „Георги Стойков Раковски“ – с.Ново село и ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ – с.Семерджиево.

Приложение: Искане с вх.№ ОбС – 918/09.10.2023 г. от общински съветници.

ИВО ПАЗАРДЖИЕВ

Председател на Общински съвет – Русе