Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на 57-то заседание на Общински съвет – Русе

На основание чл. 23 ал. 2 т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 57-то заседание, което ще се проведе на 02.03.2007 г. от 9.00 часа в зала „Свети Георги” на VІ етаж на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  Предложение – председател и зам.председател на ОбС

  Предложение – кмет

  Предложение – група общински съветници

  Предложение – кмет

  Предложение – кмет

  Предложение – кмет

  Предложение – кмет

  Предложение – кмет

  Предложение – кмет

  Предложение – кмет

  Предложение – кмет

  Предложение – кмет

  Предложение – кмет

  Предложение – кмет

  Предложение – кмет

  Предложение – кмет

  Предложение – кмет

  Предложение – кмет

  Предложение – кмет

  Предложение – група общински съветници

  Предложение – кмет

  Предложение – кмет

  Предложение – кмет

  Предложение – общински съветник

  Предложение – кмет

  Предложение – председател на ОбС

  27. Отговор на жалба по Наредба № 6 на ОбС – Русе

Предложение – председател на ОбС

  28. План за заседанията на ОбС – Русе за второто тримесечие на 2007 г.

  Предложение – председател на ОбС

  29. Опрощаване на държавни вземания на Станимир Жанов Стоименов

  Предложение – председател на ОбС

  30. Опрощаване на държавни вземания на Ремзи Юмеров Юмеров

  Предложение – председател на ОбС

  31. Опрощаване на държавни вземания на Севим Хълми Алиш

  Предложение – председател на ОбС

  32. Опрощаване на държавни вземания на Любомир Георгиев Костов

  Предложение – председател на ОбС

  33. Изказвания на граждани

  34. Питания