Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на 66-то извънредно заседание, което ще се проведе на 12.11.2007 г. от 16.00 часа в Пленарна зала на Община Русе

На основание чл. 23, ал. 2, т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 66-то извънредно заседание, което ще се проведе на 12.11.2007 г. от 16.00 часа в Пленарна зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приветствие на Областния управител към новоизбраните кмет на община и кметове на кметства.
2. Информация от Председателя на Общинската избирателна комисия за резултатите от избора на кмет на община и кметове на кметства.
3. Полагане от кмета на общината и кметовете на кметства предвидената в чл.38, ал.4, в с чл.32, ал.1 от ЗМСМА на клетва устно, което се удостоверява с подписването на клетвената декларация.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ/