Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред ПК по комунални дейности за заседанието на 03.12.2009, 14.00 ч., Заседателна зала

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
ПК по комунални дейности

ДНЕВЕН РЕД
заседание на 03.12.2009, 14.00 ч., Заседателна зала

1. Намаление на активите на “Паркстрой” ЕООД – к.л 622
2. Обявяване на конкурс за Управител на “Общински пазари” ЕООД – к.л 623
3. Заличаване на “Истър” ЕООД в ликвидация в Търг.регистър – к.л 624
4. Определяне размера на ТБО за Висшите училища на територията на Община Русе – к.л 625
5. Приемане на Наредба за публично-частни партньорства – к.л 626
6. Корекция на бюджета на Община Русе за 2009 г.- к.л 629
7. Конкурс за продажба на недвижим имот в Индустриялния парк – к.л 633
8. Правилник за благоустройствени мероприятия върху обекти Общинска собственост – к.л 636
9. Декларация до НС – к.л 637
10. Промени в Наредба № 2 – к.л 642
11. Промени в Наредба № 1 – к.л 643
12. Промени в Наредба № 20-размер на местните данъци и такси – к.л 645
13. Приемане на план-сметката за ТБО – к.л 646
14. Промени в Наредба № 16 – к.л 649