Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

       На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия за взаимодействие  с гражданското общество, което ще се проведе на 13.04.2021 г. от 10:00 часа посредством видеоконферентна връзка

ДНЕВЕН РЕД

  1. К.л.439 обявяване на конкурс за избор на обществен посредник на територията на Община Русе
  2. К.л.442 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13, на Общински съвет – Русе, за организацията и дейността на гробищните паркове на територията на Община Русе
  3. К.л.445 Приемане на Наредба за допълнение Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
  4. К.л. 471 Удостояване на Александър Георгиев Недков със званието „Почетен гражданин на град Русе
  5. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                        /Биляна Кирова/