Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Екология, което ще се проведе на 14.02.2022 г. от 15:00 ч. чрез видеоконферентна връзка  при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

  1. К.л. № 732 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
  2. К.л. № 767 Информация за изменение на бюджета на Община Русе към 31.12.2021 г.
  3. Други.

      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                        /Стоян Христов/