Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Образование, наука и иновации, което ще се проведе на 05.10.2022 г. от 15.00 часа в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. К.л. № 1023 Отдаване под наем на обособена част от имот – публична общинска собственост, предоставен за управление на СУ „Васил Левски“ – гр. Русе, ул. „Гео Милев“ №1
  2. К.л. № 1024 Провеждане на процедура по чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост
  3. К.л. № 1028 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2022 година
  4. К.л. № 1030 Споразумение за побратимяване между град Русе, Република България и град Берисо, провинция Буенос Айрес, Република Аржентина
  5. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/академик Хр. Белоев/