Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Етика, което ще се проведе на 05.03.2020 г. от 15.00 часа в Заседателната зала на Община Русе, ет. 3 при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Сигнал с изх.№ 259/27.02.2020 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                        /Косю Станев/