Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДОКТОР РОСИЦА ВАЧЕВА ПОДАДЕ ОСТАВКАТА СИ КАТО ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Д-р Росица Вачева подаде днес, 02.10.2008 г., молба в канцеларията на Общинския съвет, в която обявява, че подава оставката си като общински съветник на основание чл.30, ал.3, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). Молбата ще бъде изпратена до Общинската избирателна комисия в гр.Русе.
Мотивите на д-р Вачева в молбата за предсрочното прекратяване на правомощията, са „голяма ангажираност и невъзможност да изпълнява качествено и в пълен обем функциите и задълженията си като общински съветник”.