Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДОЦЕНТ ВАСИЛ ПЕНЧЕВ БЕ ПРЕИЗБРАН ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

Новият местен парламент на Русе избра за свой председател отново доц. Васил Пенчев. Преди вота, новоизбраните общински съветници, кметове на кметства и кмет на Община Русе положиха клетва на тържествена церемония днес, 08.11.2011 г., в Пленарна зала на общината.
Дневният ред на първото заседание предвиждаше избор на председател и временна комисия за изготвяне на проект за Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Две бяха предложенията за поста председател на Общински съвет – Русе – доц. Васил Пенчев (ГЕРБ) и Юлиян Гарелов (Синята коалиция + ВМРО).
Председателят на местния парламент доц. Васил Пенчев бе избран с тайно гласуване с 30 гласа „за“ от общо 48 упражнили право на глас. Юлиян Гарелов получи седем гласа „за“, а 11 от бюлетините в урната бяха недействителни. Изборът на съветниците бе на основание чл.21, ал. 1, т.3 и чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА и съгласно Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет.
„Както и досега ще се ръководя от върховенството на закона, при пълна прозрачност и откритост на управлението. Нека загърбим политическите интереси и да работим за просперитета на града“, заяви в обръщението си председателят на Общинския съвет доц. Васил Пенчев.
Работата на съветниците продължи с избор на временна комисия, която да изготви проект на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет. В рамките на следващото заседание, което ще се състои в четвъртък, 17.11.2011 г., ще бъдат структурирани Постоянните комисии и ще бъдат избрани зам.-председателите на съвета.