Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДОЦЕНТ ВАСИЛ ПЕНЧЕВ ЩЕ УЧАСТВА В МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ В ГЮРГЕВО

Председателят на Общински съвет-Русе доц. Васил Пенчев, който е и зам.-председател на Управителния съвет на АДО „Дунав”, ще участва в организираната утре, 28.07.2011 г., в румънския град Гюргево конференция, на която ще бъде представен Стратегическия проект „Социално-икономическо състояние и оценка на румъно-българската трансгранична зона през 2009-2015”. Проектът се изпълнява от Фондацията за демокрация, култура и свобода – клон Кълъраш, заедно с Асоциацията на Дунавските общини „Дунав” и Търговско-промишлената и земеделска камара на гр. Кълъраш.
В рамките на програмата ще бъдат представени силните и слабите страни на трансграничната зона, ще бъде дискутирана ролята на местните администрации и възможностите, които предоставя Дунавската стратегия в контекста на презентираната идея.
Проектът има за цел да доизгради общата дунавска идентичност в транграничния регион България-Румъния, като позволи на местните администрации да развиват общи стратегии и приоритети, в съответствие с позициите на гражданите от региона.