Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДОЦ.ВАСИЛ ПЕНЧЕВ ЩЕ УЧАСТВА В МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЕТЕНА НА ЕНЕРГЕТИКАТА В ТРАНСГРАНИЧНАТА ЗОНА РУМЪНИЯ-БЪЛГАРИЯ

Председателят на Общински съвет-Русе доц. Васил Пенчев ще участва утре, 30.09.2011 г., в румънския град Гюргево в международна конференция на тема „Развитие на енергийния потенциал в Дунавския и Черноморския регион”. Целта на дискусията е да презентира проекта „Сътрудничество в изследванията, развитието и иновациите за икономическо и социално развитие на трансграничната зона Румъния-България – INNOGATE 21”. Проектът се финансира по Програма „Трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013” и се изпълнява от Фондацията за демокрация, култура и свобода – клон Кълъраш и Търговско-промишлената и земеделска камара на гр. Кълъраш, с водещ партньор Асоциацията на Дунавските общини „Дунав”.
Събитието е първата конференция, посветена на енергетиката в трансграничната зона Румъния-България, след приемането на Дунавската стратегия от Европейския съюз.
В рамките на програмата ще бъдат представени проекти, продукти, технологии и услуги, които се предлагат в областта на енергийния сектор. Ще бъде включен и дебат за публично-частните партньорства за определяне на новата роля на местните общности в енергийната индустрия.