Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дългогодишният ректор акад. Христо Белоев бе удостоен със званието „Почетен ректор на Русенски университет“

С решение на Академичния съвет акад. Христо Белоев – ректор в периода 2007 – 2016 и 2018 – 2023 г. бе удостоен със званието „Почетен ректор на Русенския университет“. Почетното звание е за огромния му принос в академичното развитие и просперитет на Русенската Алма Матер и бе връчено от ректора на Русенския университет проф. д-р инж. Пламен Кангалов на заседание на Академичния съвет.

Акад. Белоев е най-дългогодишният в историята на Русенския университет ректор, с изключителни заслуги в управленческата дейност и обогатяването на материалната база, допринесъл за популяризиране на Русенския университет сред обществеността в България и чужбина и способствал за осъществяване на неговите мисия, стратегически цели и задачи.

Инициативен комитет в състав: настоящото ректорско ръководство, членове на досегашните ректорски ръководства, деканите на факултети Аграрно-индустриален, Машинно-технологичен, Транспортен, Електротехника, електроника и автоматика, Обществено здраве и здравни грижи, Бизнес и мениджмънт, Юридически и Природни науки и образование; директорите на Филиали в Разград и Силистра; председателят на Студентския съвет, излезе с предложение към Академичния съвет на Русенския университет за удостояване на акад. Христо Белоев със званието „Почетен ректор на Русенския университет“.

Този акт засвидетелства уважението от страна на академичната общност на Русенския университет към учения, преподавателя, общественика и човека, акад. Белоев, чиито научни и творчески постижения са придобили национална и международна известност, определена чрез индекса за цитиране, както и чрез получените от него престижни награди.

В мотивите на Инициативния комитет се посочва още, че е огромен приносът на акад. Белоев за утвърждаването на университета като авторитетно, престижно и модерно висше училище, оказало съществена роля за развитието и съвременния облик на Русе, за цялостната му научно-изследователска, преподавателска и административна работа, за социално отговорната му дейност като ръководител на уважавана държавна институция и един от най-крупните работодатели в община Русе, за личното му участие и активната му гражданска позиция при утвърждаването на Русе като „Град на свободния Дух“.

Акад. Белоев е отличаван многократно за научна, научно-приложна, преподавателска и публична дейност. Удостоен е от Президента на Република България и Министерски съвет с орден „Св. Св. Кирил и Методий – първа степен“ през 2016 г. за големи заслуги в областта на образованието и науката. Той е DOCTOR HONORIS CAUSA на 18 университети от Словакия, Чехия, Румъния, Русия, Украйна, Казахстан, Армения, Киргизстан, Азербайджан, Монголия и др. Носител е на награда за наука „Питагор“ за 2013 година.

Сред по-значимите му отличия са още: Плакет на папа Бенедикт XVI; Награда „Русе“ за цялостен принос в образованието и науката; Златен медал на международното селскостопанско изложение АГРА 2009 за научна дейност и разработки, Приз – Човек на 21 век на Сдружение България. Той е носител на Златна значка на Община Русе през 2008 и 2015 год., отличен е с редица плакети и почетни знаци на български и чужди университети, институции и фирми. Носител е на много отличия за принос в развитието на науката, образованието и за обществени дейности (над 100 грамоти и отличия). Включен е в три енциклопедични издания. Почетен гражданин е на градовете Русе, Разград, Павликени, Силистра и Видин.

Акад. Белоев е силно ангажиран към проблемите на Русе и региона, като втори мандат е председател на Общинския съвет в Русе – мандат 2015-2019 г.; мандат 2023-2027 г. Негово е убеждението, че хора от университета трябва да вземат участие във формулирането и изпълнението на стратегически решения за града, както и да дават своя принос за развитието на региона.

Академик Белоев беше основният „двигател“ при разширяване на дейността и преобразуване на колежите в градовете Разград и Силистра във филиали на Русенския университет. По-късно към академичното семейство на университета се присъедини и новосъздадения филиал във Видин, а непрестанната му работа с Тараклийския държавен университет в Молдова доведе до решение за превръщането му в поделение на Русенския университет. Изградената и реновирана под негово ръководство материална база е видима в кампуса по протежение на ул. „Студентска“ – втори учебен корпус, Канев център, Научно-изследователският комплекс, оформили архитектурен ансамбъл, подобаващ на един истински европейски университет (с достъпна среда).

Акад. Белоев има значителен принос към дигиталната трансформация на образованието в университета и в страната. Той е ръководител на работна група, съставила Концепция за дигитална трансформация на образованието, утвърдена от кабинета на МОН, ръководител е и на работна група, съставила в края на 2023 г. Концепция за използване на изкуствения интелект във висшето образование, редактор е на Наръчник по иновативни образователни технологии, автор и съавтор е на няколко пленарни доклада, касаещи дигиталната трансформация на образованието. С негова подкрепа и съдействие над 100 учебни зали в университета са оборудвани с интерактивни дъски, а близо 20 – с интерактивни монитори.

Особен акцент трябва да се постави и върху участието и приноса на акад. Белоев в редица проекти с международно и общонационално значение, включително и съвместни изследвания с колективи и учени от други държави.

От своя страда акад. Белоев изказа сърдечните си благодарности.

„Получавал съм много награди, но този акт наистина ме трогва. Приемам го като силен знак за уважение и признателност. Когато дойдох и станах асистент след завършване на университета, никога не съм си мислел, че мога да съм ректор. През годините така се развиха нещата, че стъпало по стъпало се стигна до тази позиция. С много хора свързах съдбата си и още в първите години, когато станах ректор, казвахме, че Русенският университет е кауза.

Времето, което прекарахме с вас, ме е научило на много. Надявам се, че всички заедно сме успели и сме направили университетът институция, с която се съобразяват не само в страната, но и в чужбина. Русенският университет е гарант за развитието на икономическия, социалния, културния и всякакъв живот в региона. Радвам се, че Русенският университет се вписва много силно в живота на всички структури в региона. Продължаваме да работим заедно, защото за нас университетът трябва да е кауза!“, каза в обръщението си към Академичния съвет акад. Белоев.