Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Д-Р ДИМИТЪР ГРАМАТИКОВ БЕШЕ УДОСТОЕН ПОСМЪТНО СЪС ЗВАНИЕТО „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД РУСЕ“

На редовна сесия на Общински съвет – Русе, вчера беше удостоен посмъртно д-р Димитър Стоянов Граматиков със званието „Почетен гражданин на град Русе“, поради неговите изключителни заслуги за развитие на здравеопазването в Община Русе. Със същото решение беше гласувана и промяна на наименованието на лечебното заведение, което д-р Граматиков ръководеше, то ще носи вече името Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания „д-р Димитър Граматиков“ – Русе ЕООД.
Той е носител на множество грамоти и награди, безспорно уважаван и признат специалист, отличен диагностик, лекар и мениджър. Той е човек с ярки добродетели, които съхрани до края на живота си.