Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Д-р Елена Дачева е старият нов управител на Центъра по дентална медицина в Русе

Д-р Елена Дачева отново е избрана за управител на „Център по дентална медицина – Русе“.

Това реши Общинският съвет с 48 гласа „За“, 0 „Против“ и 0 „Въздържал се“.

Д-р Дачева е била единственият кандидат на Конкурса за избор на управител.

Вносителят на предложението г-н Иво Пазарджиев изтъкна професионалното отношение на д-р Дачева към цялостната дейност на Центъра по дентална медицина, а г-жа Алисе Муртезова допълни, че не са много медицинските специалисти, които притежават управленски опит, затова е и нужно да ги пазим.

Решението има давност за период от 3 години.