Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Д-Р СВЕТОСЛАВ ДАЧЕВ Е ВРЕМЕННИЯТ УПРАВИТЕЛ НА „СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЗА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ” В РУСЕ

Днес на извънредна сесия на Общинския съвет беше избран д-р Светослав Дачев за ръководител на „Специализираната болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания” („СБАЛПФЗ”) до провеждане на конкурс и вписване в Търговския регистър на избрания от Общинския съвет – Русе управител. Изборът на д-р Дачев е в съответствие с единодушното предложение на лекарския колегиум и с „СБАЛПФЗ – Русе”. Д-р Светослав Дачев е специалист „Детска пневмология и фтизиатрия”, доказан професионалист с административен опит и авторитет сред лекарското съсловие и отговаря на изискванията за заемане на длъжността управител, съгласно чл. 63, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.