Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Започва строежът на новата сграда на ДГ „Радост“ – Русе

Предстои изграждането на нова сграда за нуждите на ДГ „Радост“ – Русе. Към своя край са  дейностите на Община Русе по изнасяне на обзавеждането от съществуващата сграда на ул. „Дондуков Корсаков“ № 5.

До момента в нея са се обучавали 4 възрастови  групи, като една от тях беше преместена в изцяло ремонтирани помещения във филиала на детската градина на ул. Червен № 5, а за останалите две подготвителни групи са осигурени алтернативни свободни помещения от ДГ „Чучулига“ – Русе и ДГ „Иглика“ – Русе. Днес Общинският съвет гласува с мнозинство осигуряването на алтернативните сгради за преместване на обучаващите се.

Обучението на децата от двете възрастови групи ще се осъществява  в ремонтирани и подходящи за целта помещения до 30 юни, когато се предвижда да бъдат формирани сборни групи за летния сезон. Кметът на Община Русе пое ангажимент да осигури ежедневен транспорт за децата, посещаващи най–отдалечената сграда – филиалът на Детска градина „Чучулига“ – Русе на ул. „Доростол“ № 27.

Модерното детско заведение ще разполага с басейн, занимални за 5  групи и самостоятелни детски площадки за всяка от тях. Целта на Община Русе е да задоволи нуждите от свободни места в детските градини в централната градска част.