Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Започнаха заседанията на постоянните комисии към Общинския съвет

Заседанията на постоянните комисии към Общински съвет – Русе за м. юли започнаха с комисията по Култура и религиозни въпроси.

Дебат предизвика предложението ФК „Дунав“ да промотира и популяризира Община Русе пред обществеността, бизнеса и пред широката публика на всички предстоящи национални и международни срещи на отбора чрез посочен пакет от ползи. Срещу горното се иска общината да финансира клуба със сумата от 40 000 лв.

Oбщинският съветник от „Патриотите – ВМРО“ Траян Тотев изрази мнение, че предложената сума от 40 000 лв. е крайно недостатъчна за нуждите на клуба и според него тя трябва да бъде по-голяма.

През изминалия сезон 2020/2021 г. отборът на Дунав завърши на 5-о място в крайното класиране на Трета североизточна футболна лига и участва в предварителния етап за Купата на България. Отборът продължава да радва зрителите и всички свои привърженици и през настоящия сезон в Североизточна трета лига, въпреки че към момента в състава играят млади футболисти от детско-юношеската школа на клуба.

Именно заради неопитността на играчите, а и на новото ръководство на ФК „Дунав“, Тотев направи предложение клубът да бъде подпомогнат със сумата от 60 000 лв., но то не беше прието от Комисията.

По време на комисията по Екология обсъждане предизвика точката за промени в Наредба №6, а именно – Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост на Общински съвет – Русе.

Видно от текста на Проекта на Наредбата, измененията и допълненията се изразяват в създаване на нов списък за „Продажби“ на общински жилища, определяне на жилищата, които ще бъдат предложени за продажба за съответната календарна година в новосъздадения списък, като броя им се предлага да не може да превишава 1,5% от жилищата, включени в списъците по чл. 12, ал. 1, т. 1 и т. 5 от Наредбата, и срока, в който следва да подаде заявление за закупуване на отдаденото под наем жилище наемателя. В случай на постъпили по-голям брой заявления от максимално определения от общинския съвет брой жилища за продажба, в Проекта са заложени критерии с въведена точкова система, съобразно които ще бъдат класирани заявленията и предложени жилищата, които да преминат в списъка за „Продажби“. В проекта за изменение и допълнение на Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост, са посочени условията за закупуване на общинско жилище, на които следва да отговаря наемателят.

Общинският съветник проф. Михаил Илиев от ПП ГЕРБ предложи точката да бъде отложена, защото темата е деликатна и изисква повече време за дебатиране. Комисията прие предложението на проф. Илиев и гласува точката да бъде отложена.

Друга тема от днешните две заседания на постоянните комисии беше тази за отпускане на паричен заем на „Общински транспорт Русе“. Предложението е направено в предходния си вид, като то не се прие на 23-ото заседание на Общинския съвет.

Точката с к.л. 531 относно Промяна на Приложение №2 от Правилника за дейността на ОП Спортни имоти беше оттеглена и няма да се разглежда да предстоящото 24-о заседание на местния парламент.