Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Започнаха заседанията на постоянните комисии за приемане на Бюджета на Община Русе за 2022 г.

Заседанията на постоянните комисии за приемане на Бюджета на Община Русе за 2022 г. започнаха днес. Комисиите са съвместни в зала „Свети Георги“, на етаж 6 в сградата на Общината и се излъчват на живо в YouTube канала на Общинския съвет.

Днес ще има три заседания – в момента се провеждат съвместните комисии по Бюджет и финанси и Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм.

По късно през деня – от 13:30 ч. ще се проведат съвместните комисии по Младежта и спорта и Образование, наука и иновации, а от 15:30 ч. следват заседанията на комисиите по ЗОРС и Екология.

Останалите заседания на комисиите по Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението съвместно с Териториално устройство и строителство и Култура и религиозни въпроси и Здравеопазване и социална политика ще се проведат в понеделник, 18 април.

Припомняме, че бюджетната сесия ще се проведе веднага след Великденските празници – на 26 април, а редовната общинска сесия е на 19 април.