Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Започна 11-ото заседание на Общински съвет – Русе

Днес, 31 юли, в зала „Свети Георги“ в сградата на Община Русе, започна 11-ото заседание на Общински съвет Русе.

Председателят на Общинския съвет Иво Пазарджиев започна заседанието с минута мълчание в памет на починалия на 12 юли филантроп Игнат Канев, както и на Антон Въжаров, който ни напусна на 26 юли тази година. Поклон пред светлата им памет!

Председателят отправи поздрав и към общинските съветници Алисе Муртезова, Айдоан Джелил и Дауд Ибрям по случай големия мюсюлмански празник Курбан байрам. Г-н Пазарджиев се обърна всички, които празнуват на днешния ден с думите, че няма значение коя религия изповядваме, а е важно да бъдем добри хора.

Така започна 11-ото заседание на Общинския съвет, което трябваше да се проведе на 16 юли тази година, но беше отложено с две седмици заради положителната проба за COVID-19 на кмета на Община Русе Пенчо Милков. Г-н Милков е под домашна карантина, а негов заместник е временно изпълняващ длъжността кмет Енчо Енчев.

Заседанието започна с кворум от 45 общински съветници.

Общинските съветници гласуваха точката с к.л. 222 да мине в началото на сесията – това е точката за приемане на Решение за установяване позицията на Община Русе по повод въпроси от дневния ред на извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за днес, 31.07.2020 г.

Съветниците гласуваха при невъзможност за лично участие на Кмета на Община Русе в извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, оправомощена да бъде г-жа Магдалина Илиева – заместник-кмет на Община Русе с ресор „Устройство на територията” да представлява Община Русе на извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе.