Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Заседанието на ОбС Русе ще се проведе на 19.03.2020 г. от 09:00 часа в сградата на Община Русе, Пленарна зала

ДО
ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ
НА РУСЕНСКА ОБЛАСТ


ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ
В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


ДО
КМЕТА
НА ОБЩИНА РУСЕ


ДО
СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ
В ОБЩИНА РУСЕ


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


Във връзка с усложняващата се обстановка с пандемията от COVID-19, Ви уведомявам
за следното:
1. На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т,1, чл.58, ал.1, както и на
основание чл.60, ал.3 от ПОДНОБСНКВОА променям мястото на провеждане на 7-мото
заседание на Общински съвет – Русе, насрочено за 19.03.2020 г., както следва:
Заседанието да се проведе на 19.03.2020 г. от 09:00 часа в сградата на Община Русе,
Пленарна зала.
2. На основание чл.15, ал.1, т.9 от ПОДНОБСНКВОА определям местата в заседателната
зала за общинските съветници и общинска администрация, съгласно приложената схема.
3. На основание чл.28, ал.1, изр.2 от ЗМСМА и чл. 75, ал. 2-6 от ПОДНОБСНКВОА
предлагам да бъде взето решение заседанието да бъде закрито.
4. Във връзка с отсъствието ми от заседанието на Общински съвет – Русе, насрочено за
19.03.2020 г., на основание чл.15, ал.3, както и на основание чл.72, ал.2 от
ПОДНОБСНКВОА, определям заместник-председателя Пламен Христомиров Рашев да
открие и ръководи заседанието. Същият следва да докладва и точките по дневния ред,
внесени от името на Председателя на Общински съвет – Русе, както и да подпише
протокола и взетите решения на воденото от него заседание.
5. Съгласно Заповед № РД-01-124/13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването, Заповед
№ РД-01-704/14.03.2020 г. и Заповед № РД-01-705/15.03.2020 г. на Кмета на Община
Русе и решение на ПК по Здравеопазване и социална политика, всички общински
съветници и служители на администрацията при присъствието в залата да спазват
установените противоепидемични мерки. На входа на Пленарна зала ще има осигурени
предпазни маски, които молим да бъдат използвани от всички присъстващи в залата!
6. Призоваваме общинските съветници и служителите от общинска администрация, които
са болни или имат симптоми на грип да не присъстват на предстоящата сесия.
7. Моля общинските съветници, които ще участват в заседанието на 19.03.2020 г. да се явят
на входа на Пленарна зала в 8:40 ч., с оглед създадена организация за самостоятелно
влизане в сградата. С оглед бързо заемане на местата в залата, всеки съветник
предварително да се информира, кое е предвиденото за него място.

С уважение,
ИВО ПАЗАРДЖИЕВ
Председател на Общински съвет – Русе


Разположение на местата за общински съветници и общинска
администрация в Пленарна зала на Община Русе за заседание на Общински
съвет – Русе, насрочено за 19.03.2020 г. от 09:00 часа.

Сцена:
Място №1 – Наталия Кръстева – Зам.-председател на ОбС – Русе;
Място №2 – Пламен Рашев – Зам.-председател на ОбС – Русе;
Място №3 – Пенчо Милков – Кмет на Община Русе;
Сектор В
Ред 1, място №2 – Златомира Стефанова – Зам-кмет на Община Русе;
Ред 1, място №6 – Магдалина Илиева – Зам-кмет на Община Русе;
Ред 1, място №10 – Енчо Енчев – Зам-кмет на Община Русе;
Ред 3, място №22 – Димитър Недев – Зам-кмет на Община Русе;
Ред 3, място №26 – Живка Бучуковска – Главен архитект на Община Русе;
Ред 3, място №30 – Емилия Пенева – Главен финансист на Община Русе;
Ред 5, място №45 – Иван Костадинов Иванов – общински съветник;
Ред 5, място №49 – Гергана Николова – общински съветник;
Ред 5, място №53 – Биляна Кирова – общински съветник;
Ред 7, място №70 – Христо Белоев – общински съветник;
Ред 7, място №74 – Йовчо Смилов – общински съветник;
Ред 7, място №78 – Диана Ласонина – общински съветник;
Ред 7, място №82 – Милко Борисов – общински съветник;
Ред 9, място №97 – Валери Иванов – общински съветник;
Ред 9, място №101 – Александър Неделчев – общински съветник;
Ред 9, място №105 – Елисавета Досева – общински съветник;
Ред 11, място №114 – Полина Денчева-Лукова – общинска администрация;
Сектор А
Ред 12, място №131 – Искрен Илиев – общинска администрация;
Ред 11, място №130 – Тодор Койнов – общински съветник;
Ред 11, място №126 – Деница Иванова – общински съветник;
Ред 11, място №122 – Косьо Станев – общински съветник;
Ред 9, място №105 – Веселко Цветков – общински съветник;
Ред 9, място №101 – Айдоан Джелил – общински съветник;
Ред 9, място №97 – Дауд Ибрям – общински съветник;
Ред 7, място №84 – Мирослав Славчев – общински съветник;
Ред 7, място №80 – Веселин Велчев – общински съветник;
Ред 7, място №76 – Дилян Саманджиев – общински съветник;
Ред 7, място №72 – Владо Владов – общински съветник;
Ред 5, място №55 – Луиза Попова – общински съветник;
Ред 5, място №51 – Димитър Димитров – общински съветник;
Ред 5, място №47 – Кънчо Йорданов – общински съветник;
Ред 5, място №43 – Траян Тотев – общински съветник;
Ред 3, място №30 – Теодора Константинова – общински съветник;
Ред 3, място №26 – Митко Кунчев – общински съветник;
Ред 3, място №22 – Деана Тонева – общински съветник;
Ред 1, място №9 – Росица Георгиева – общински съветник;
Ред 1, място №5 – Пламен Цветков – общински съветник;
Ред 1, място №1 – Асен Даскалов – общински съветник;
Сектор Б
Ред 1, място №1 – Алисе Муртезова – общински съветник;
Ред 1, място №5 – Бедрос Пехливанян – общински съветник;
Ред 1, място №9 – Светлозар Симеонов – общински съветник;
Ред 3, място №32 – Йорданка Даневска – общински съветник;
Ред 3, място №28 – Станимир Станчев – общински съветник;
Ред 3, място №24 – Елеонора Николова – общински съветник;
Ред 5, място №56 – Орлин Дяков – общински съветник;
Ред 5, място №52 – Екатерина Иванова – общински съветник;
Ред 5, място №48 – Деян Недков – общински съветник;
Ред 7, място №82 – Иван Григоров – общински съветник;
Ред 7, място №78 – Иван Петров Иванов – общински съветник;
Ред 7, място №74 – Елка Симеонова – общински съветник;
Ред 7, място №70 – Иван Кюркчиев – общински съветник;
Ред 9, място №106 – Галин Ганчев – общински съветник;
Ред 9, място №102 – Стоян Христов – общински съветник;
Ред 9, място №98 – Кристиян Иванов – общински съветник;
Ред 11, място №116 – Михаил Илиев – общински съветник;
Ред 12, място №126 – Петя Христова – общинска администрация.