Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Заседанието на Общинския съвет продължава, съветниците взеха решение за ОП „Общински транспорт Русе“

Общинските съветници взеха решение регистрираният капитал на „Общински Транспорт Русе“ ЕАД от 1 176 000  лева, разпределен в 11 760 поименни налични акции с право на глас с номинална стойност 100 лева всяка на 2 301 000 лева, разпределен в 23 010 поименни налични акции с право на глас с номинална стойност 100 лева всяка, чрез вноска от 1 125 000 лева, от които 874 339,29 лева вземане по текущ заем от Община Русе и 250 660,71 лева реална парична вноска.

Александър Георгиев – изпълнителен директор на „Общински транспорт – Русе“

От общинска администрация настояват за по-строг контрол и мониторинг върху разпределянето на средствата за градския транспорт.

Точката предизвика дебат между съветниците и някои от тях изразиха мнение, че за да се увеличат проходите на предприятието, е необходимо то да изпълнява цялата транспортна схема на гр. Русе

Повдигна се и въпросът за това как коронавирусът се е отразил на градския транспорт в Русе и че за периода от месец март тази година е отчетен спад от 70 до 50%. В месец август възстановяването е на 90% спрямо миналогодишните резултати.