Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Заседанието на Общински съвет – Русе се провежда за първи път в „Канев Център

Днес,19 ноември 2020 г., точно в 9:00 ч., председателят Иво Пазарджиев откри 14-ото заседание на Общински съвет – Русе.

Общинската сесия за първи път се провежда в заседателната зала на „Канев Център“, която беше предоставена за ползване от ректора на Русенския университет „Ангел Кънчев“ чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев предвид усложнената епидемична обстановка в цялата страна.

Залата е с капацитет 790 седящи места, от които 482 са разположени в трибуни на входа на залата и в двете ложи от лявата и дясната страна. Днес там това са местата на представителите на Общинска администрация, медиите и граждани, а в централната част на залата са местата на общинските съветници.

Общинският съвет почете паметта на починалата внезапно на 15 ноември д-р Росица Вачева с едноминутно мълчание. Д-р Вачева е била общински съветник през мандата 2007 – 2011 г.

С кворум от 44 общински съветници 14-ото заседание продължи с точките от Дневния ред.

Първа е точката за Общия устройствен план на Община Русе, която породи редица дискусии на предната Общинска сесия. На 22 октомври съветниците не успяха да стигнат до единодушие и да вземат решение, въпреки извънредното заседание на постоянната комисия по Законност, обществен ред и сигурност непосредствено преди 13-ото заседание на Общинския съвет и свикания Експертен съвет по устройство на територията на 29 октомври.

Очакват се дебати и по останалите 35 точки от Дневния ред, както и по извънредните точки за:

  • Упълномощаване на управителя на Специализирана болница за активно лечение за пневмофтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – ЕООД (СБАЛПФЗ Д-Р Д. ГРАМАТИКОВ РУСЕ ЕООД) да проведе преговори и да сключи споразумение за заплащане на незаплатени стойности на дейности в болничната медицинска помощ, установени чрез проверки, открити със заповеди на директорите на РЗОК;
  • Изкупуване на енергийни обекти, собственост на Община Русе;
  • Предоставяне на безвъзмездно право на ползване на обект – общинска собственост в тематичен Коледен базар и
  • Изменение капитала на Общински Транспорт Русе ЕАД.