Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Заседанията на постоянните комисии ще се провеждат онлайн

Заседанията на постоянните комисии към Общински съвет – Русе ще се провеждат онлайн. Това стана възможно, след като общинските съветници гласуваха промени в Правилника на предходното заседание и с това приеха:

 „При обявени извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на общината или част от нея, и когато въведените мерки и наложените ограничения, свързани с тях, не позволяват или затрудняват провеждането на присъствени заседания, общинският съвет или неговите комисии могат да провеждат заседания от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване, като се осигурява пряко и виртуално участие чрез видеоконференция чрез технически средства за комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и звук между общинските съветници, намиращи се на различни места, които отговарят на изискванията за мрежова и информационна сигурност и гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник“.

За целта е подсигурена платформата BigBlueButton, която ще се използва за видеоконферентна връзка във виртуални стаи.

Преди всяка комисия ще се изпраща уникален линк на живото излъчване, чрез който всяко заседание на постоянна комисия ще може да се гледа в реално време.

Линк може да намерите във ФБ страницата на Общински съвет – Русе непосредствено преди всяко заседание.

Платформата разполага със система за гласуване, споделяне на екран и презентации, а за по-голямо удобство запис на всяко живо излъчване ще бъде качено в YouTube канала на Общинския съвет.