Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

За повече финансови средства по „Русезнание“ ще настоява председателят на Общинския съвет Иво Пазарджиев

Бюджетът за 2023 г. се определи в доста по-късен срок през настоящата 2023 година, но това даде възможност да се обмислят повече възможности за финансиране по различни пера.

Желанието на председателя на Общинския съвет Иво Пазарджиев е да се подобри обучението по „Русезнание“ в русенските училища. В тази връзка на среща бяха поканени преподаватели, които имат мисията да обучат малки и големи ученици през предстоящата учебна 2023/23 г. на русезнание.

Бяха обсъдени алтернативи какво може да се направи в посока повишаване интереса към този така специфичен предмет, който обикновено се изучава след часовете и след часовете по самоподготовка, когато учениците са изморени и е необходим интерактивен подход за задържане на тяхното внимание.

Предложенията от страна на учителите по „Русезнание“ са да се разработят актуални уроци, съобразени с възрастта на децата, които да бъдат поместени в работни тетрадки и учебни помагала. За по-малките да има повече за оцветяване, а за по-големите – повече излизане извън сградата на училище с цел посещения на интересни места, свързани с историята на град Русе.

Имаше предложение и да се потърси Регионален исторически музей за съдействие по темата, като Пазарджиев пое ангажимент да проведе разговор с директора Николай Ненов и да се обсъдят възможните варианти за това.

Припомняме, че Русезнание е образователна програма на Регионален исторически музей – Русе и включва различни модули, предназначени за ученици от различни възрасти.