Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Иво Пазарджиев покани министър Събев на заседание на Общинския съвет относно летище Русе

Председателят на Общински съвет – Русе Иво Пазарджиев отправи официална покана към министъра на транспорта и съобщенията Николай Събев, за да се обсъди връщането на летище Русе на държавата. Поканата към министъра е за всяко от следващите заседания на местния парламент.

          „Гражданите очакват държавата и органите на местно самоуправление да имат последователни действия независимо от кадровите промени, които са настъпили в годините. В случай че действително са настъпили нови обстоятелства, които налагат Община Русе да върне собствеността на летище Русе на държавата, считам, че същите следва да бъдат сведени до знанието на Общински съвет – Русе, преди да бъдат започнати процедури по прехвърляне на собствеността. Вярвам, че всички ние ще положим максимални усилия за възстановяване на полетите“ пише Пазарджиев в изпратеното до Събев днес писмо.

          Планираните заседания на Общински съвет – Русе към настоящия момент са, както следва:

  • 19.04.2022 г. – редовно заседание на Общински съвет – Русе;
  • 26.04.2022 г. – заседание за приемане на Бюджета на община Русе за 2022 г.;
  • 19.05.2022 г. – редовно заседание на Общински съвет – Русе;
  • 16.06.2022 г. – редовно заседание на Общински съвет – Русе;
  • 14.07.2022 г. – редовно заседание на Общински съвет – Русе.