Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Иво Пазарджиев, председател на Общинския съвет в Русе и член на НАПОС: Най-големият бич на нашето време са липсата на доверие в институциите и фалшивите новини

Председателят на Общински съвет – Русе даде интервю за Националната асоциация на председателите на Общински съвети в България /НАПОС/. В него Пазарджиев дава отговори на различни въпроси, свързани с дейността на местния парламент и изразява личните си впечатления през последните две години от заеманата длъжност като председател.

В интервюто ще разберете как работи Общинският съвет в ситуация на епидемична обстановка, кои са значимите каузи, които общинските съветници подкрепят, както и с естеството на проблемите, с които се сблъскват местните парламентаристи.

Господин Пазарджиев, какво е за Вас да сте председател на Общински съвет в областен град?

През последните две години влагам цялата си енергия в това да заемам достойно мястото на председател на местния парламент в родния ми град Русе. Изключително съм щастлив, че има организация като Националната асоциация на председателите на общински съвети в България /НАПОС/. Тя има огромна роля за обединение на тази толкова сериозна и може би непозната донякъде длъжност „председател на Общински съвет“. Това интервю е възможност да представя своите колеги и общите ни усилия Русе да бъде по-привлекателен град за живеене. И по-предпочитан.

Как работи Общинският съвет в Русе във време на пандемия?

Общински съвет – Русе направи всички необходими стъпки цялата информация да бъде възможно най-достъпна, а достъпът до заседанията на постоянните комисии, както и общинските сесии, да бъде напълно свободен за гражданите, както и следва да бъде. Едно от първите решения на Общински съвет – Русе, бе заседанията на комисиите да се излъчват на живо. Сесиите ни се излъчват на живо и по местна телевизия, но това е платена услуга, а в дни на пандемия и тежка икономическа криза смятам за неуместно изразходването на средства от общинския бюджет за нещо, което може да изчака. Екипът на Общинския съвет работи иновативно в много отношения, затова и бе създаден YouTube канал, в който са публикувани записи от всички заседания на комисиите, а също и на сесиите ни. По този начин осигуряваме пълна прозрачност на случващото се в заседателната зала. Бих искал да отбележа и още нещо важно –  гласувани промени в Правилника позволяват на общински съветници, боледуващи от COVID-19 или поставени под карантина, да участват чрез видеоконферентна връзка в заседания на комисии и сесии тогава, когато те са присъствени. Това са наглед малки, но в никакъв случай маловажни действия по отношение на това да покажем желанието си за работа при всякакви условия. Все пак хората затова са ни избрали и ние трябва да оправдаем тяхното доверие.

Какви по-значими каузи инициира Общинският съвет, който е под ваше ръководство, както и лично Вие?

Общинският съвет в Русе подпомага различни каузи, свързани с подкрепа на деца и възрастни хора. Наскоро отдадохме за безвъзмездно ползване общинско помещение, което ще бъде предназначено за деца от аутистичния спектър и техните родители. Общински съветник даде предложение общината да поеме част от разходите за ремонт в самото помещение, което, надявам се, ще се случи скоро. Предимството и силата ни са в това, че през настоящия мандат в Общинския съвет има доказани професионалисти в различни сфери, което позволява по-широк размах при взимането на важни решения. Новина от последните дни е започването на инициатива за изграждане на паметник на Панайот Хитов в Русе. Не искам да си преписвам заслуги, но истината е, че след дълги години на неуспех в тази посока, аз успях да обединя много талантливи и можещи хора в една група. Имаме за цел паметникът да се превърне в реалност през следващите години. Вероятно всеки на моето място би го направил, просто имам късмет именно моето име да се свързва с тази прекрасна кауза, която ще помогне на децата да научат повече за българския революционер, прекарал последните си дни в крайдунавския ни град. Желанието ни е да съхраним българската памет и традиция, които за жалост се губят напоследък.

С какви трудности се сблъскват местните парламентаристи?

Смятам, че най-големият бич на нашето време е липсата на доверие в държавата и институциите. И фалшивите новини. Имал съм специално изказване по отношение на разпространението на фалшивите новини и тяхното обществено влияние. Говорил съм и за черния пиар по време на нашите заседания, защото някои от медиите допринасят допълнително за това хората да не вярват на никого и в нищо. А за един избран от народа общински съветник най-важна е подкрепата. Надявам се в бъдеще тази порочна практика да намери своя край. Аз лично правя всичко възможно, което е в моите компетенции, за да се справя с „болестта на XXI век“ – недоверието, съмнението, неистинността, а оттам и пасивността.

Какви законодателни промени са необходими, за да се усъвършенства работата на местното самоуправление?

Необходими са множество промени в ЗМСМА. Общинските съвети срещат трудност при формиране на мнозинство за избор на обществен посредник, който се избира с гласовете на минимум 2/3 от общия брой общински съветници. Разумно би било да се помисли и за промяна на сроковете, в които общинските съвети могат да преразгледат свои решения, върнати от Областния управител. За пример мога да дам нашия Общински съвет, който заседава всеки месец. Има такива, които заседават по-рядко и които със сигурност не биха могли да се вместят в 14-дневния срок за преразглеждане на решението. Нерентабилно е да се провежда извънредно заседание заради върнато решение, поради което практиката е Областният управител да заведе дело в съответния административен съд, след което, ако Общинският съвет отмени своето решение, съдът прекратява делото. Това обаче води до трупане на разноски и излишно административно и процесуално бавене. 

Разкажете за най-важните решения на Общинския съвет в Русе през тази година.

От началото на мандата Общински съвет – Русе е провел 26 заседания, като е приел 678 брой решения. Трудно е да се изложат един или два акцента на преден план от близо 700 решения, които са били обсъждани не само между нас, а и в общественото пространство. 

Все пак, ако трябва да се обобщят най-широко значимите решения, то бих посочил от всяка сфера. Няма как да не отбележим освобождаването от плащане на месечни наемни вноски на наемателите на общински имоти за периода на извънредното положение. По този начин помогнахме на стотици хора да спасят своя бизнес, поне доколкото е възможно и зависи от местната власт. 

Общинският съвет прие също решение за продажбата на общински жилища, като основната цел е да бъдат продадени амортизираните вече жилища общинска собственост и то на пазарна цена, а със средствата от тях да бъде обновен жилищният фонд.

В сферата на образованието един от акцентите е, че одобрихме единодушно рамков договор за сътрудничество с Русенски университет „Ангел Кънчев“. Той е един от най-високо ценените висши учебни заведения в страната. Именно ректорът академик Христо Белов, който беше председател на Общинския съвет в предходния мандат 2015 – 2019 година, а сега е общински съветник, помогна за излъчването на заседанията на постоянните комисии като предостави супер иновативна 360-градусова камера напълно безвъзмездно.

Важен момент бе одобряването на Общ устройствен план на Община Русе.
В областта на спорта Русе може да се похвали, че ще бъде домакин на Световното първенство по драконови лодки през 2025 г. Няма как да не отбележим и непрекъснатата подкрепа към местния ни футболен отбор „Дунав“ – Русе.
За изминалите две години бяха наградени и почетни граждани на Русе, допринесли за развитието на града. Сред тях са Ива Чавдарова – отговаряща за най-големия музикален фестивал в страната „Мартенски музикални дни“, както и оперната прима Красимира Стоянова. Посмъртно удостоихме със званието и алпинистът Иван Томов, който намери смъртта си твърде млад, но духът му винаги ще остане с нас.
Общинският съвет помогна за пореден път и в набирането на съдебни заседатели в Русенския районен съд, както и откри процедура за избор на обществен посредник в Русе. За разлика от други години този път успяхме да изпълним бройката, която беше необходима за настоящия мандат. Това се случи благодарение на сериозната информационна кампания за набиране на кандидати, в която взеха участие всички политически сили в местния парламент. 

Ще подчертая, че изброяваме малка част от взетите от нас решения, но с надеждата, че сме успели да помогнем на много хора в тези трудни времена.

Вие сте член на НАПОС и ви сочат като един от дейните председатели на общински съвети в страната. Имате ли конкретни предложения за развитието на организацията?

Считам, че едно от лесно изпълнимите, но полезни действия, за които НАПОС може да съдейства, е вземането на решение за уеднаквяване на адресите на страниците в интернет, като например те могат да изглеждат по следния начин: www.rusecouncil.bg, www.burgascouncil.bg, www.varnacouncil.bg….

Също така интернет страниците следва да бъдат подсигурени със SSL сертификат, който гарантира че това е надежден сайт на съответната институция. 
С оглед улесняване на работата на лицата, ползващи страниците на различните общински съвети (администрация, адвокати, медии, граждани), можем да помислим за уеднаквяване на информацията и начина и на подреждане в съответните интернет страници. Добър пример за това са съдилищата, чиито интернет страници вече имат единна визия.  

Живеем в трудни времена, страната ни затъва в здравна, политическа и икономическа криза. Общинските съвети и НАПОС като организация имат ли ресурс, за да подпомогнат процеса за излизане от затрудненото положение в държавата?

Смятам, че повече от всякога българският народ има нужда от обединение, от обща кауза, общи идеи и цели. НАПОС е организация с дълга история зад себе си и считам, че е абсолютно наложително да се намери начин всички ние да подкрепим организацията, която може да ни сплоти и да отговаря на важни обществено значими въпроси.