Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Иво Пазарджиев се срещна с председателя на Тараклийския район, за да обсъдят бъдещето на етническите българи в Молдова

Председателят на Общински съвет – Русе Иво Пазарджиев се срещна с председателя на район Тараклия Иван Паслар, за да обсъдят заедно възможностите за помощ и подкрепа на признатия за център на всички българи в Молдова Тараклийски район.

         Г-н Паслар търси съмишленици в каузата Тараклийският район и българските традиции, датиращи там от години, да бъдат опазени при ликвидиране на района след новото административно-териториално деление на Република Молдова. Според председателя Иван Паслар единствен вариант за съхраняване на Тараклийския район е приемане на закон за особен статут, което прави поставеният въпрос свръхважен за всички близо 10 хил. етнически българи, които живеят в Тараклийския район в Молдова.

         А целта е една – хармонично развитие на българската идентичност, финансово-икономическата свобода, както и осигуряване на условия за запазването на Тараклия.

         Във времето е останал и друг неразрешен проблем за хората от района, които настояват Тараклийският държавен университет в гр. Цамблак да бъде трансформиран във филиал на Русенски университет „Ангел Кънчев“.

Според г-н Паслар оцеляването и развитието на българите в Молдова зависят от решенията по тези два важни за тях въпроса.

Председателят на Общинския съвет Иво Пазарджиев взе отношение по поставените проблеми и се очаква да инициира спортно събитие между българите от Тараклия и Община Русе, с което да се даде повече гласност на етническата ни група в Молдова.