Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Извънредно заседание на Общинския съвет на 30 юни

На 30 юни т.г. /петък/ от 9,00 часа е насрочено извънредно заседание на Общинския съвет, на което ще бъдат разгледани въпроси на чистотата в Русе.
Внесените докладни от кмета Божидар Йотов са две. Едната е относно подобряване на качеството на извършваните дейности по събиране и транспортиране на битови отпадъци и поддържане на обществената хигиена на териториите за обществено ползване в град Русе, а другата – подобряване на чистотата на града в частност почистване на нерегламентирани замърсявания, намиращи се в частни имоти на територията на град Русе.
Дневният ред на извънредното 49-то заседание ще бъде публикуван допълнително.