Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Извънредно заседание на Общински съвет – Русе предстои на 1 декември

Общинските съветници ще заседават извънредно на 1 декември 2022 г., от 9 часа в зала „Свети Георги“ в сградата на Община Русе.

Поводът за извънредното заседание е постъпилото писмо от заместник министър-председателя по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията г-н Христо Алексиев. Към него е приложен проект на Споразумение за многостранно сътрудничество при изпълнение на дейности, от взаимен интерес, при изграждане и реализация на обект: „Дунав мост 3 при Русе-Гюргево“. Това действие е в продължение на проведената съвместна среща между Община Русе, Министерство на транспорта и съобщенията (МТС), Национална компания железопътна инфраструктура (НКЖИ), Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) и е продиктувано от факта, че МТС е съ-бенефициер по Споразумение за отпускане на безвъзмездни средства по линия на Механизма за свързване на Европа (МСЕ), сектор „Транспорт“ 2021-2027 г.

Спешността от приемане на предлаганото решение на Общински съвет – Русе се налага от факта, че на 03.12.2022г. предстои да се проведе среща с румънската страна. Поради това решението на Общински съвет – Русе с което упълномощава кмета на Община Русе да подпише предлаганото споразумение, както и с което се упълномощава представител на Община Русе за участие в съвместна работна група за реализация на обекта, е наложително да бъде взето до 01.12.2022г.