Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Изменения в Наредба 1 прекратяват порочните практики в търговете за общинско имущество

Те касаят тръжните процедури за наем на имоти и вещи – общинска собственост и целят преодоляването на констатираните недостатъци в провеждането им.

Предложените промени целят да се разграничат ясно условията, при които може да се проведе търг с явно наддаване, и тези при търг с тайно наддаване.

Ще бъдат уеднаквени изискванията за участие в състезателните процедури и ще се въведе превенция срещу недобросъвестно поведение на  кандидати в състезателните процедури.

Ключово е изменението, според  което депозираната сума от участник  вече няма да му бъде върната, в случай че той не се яви на търга. По този начин няма да може явилият се на търг да не влезе в залата и да наддава, ако няма други желаещи да участват в търга. Промените ще възпрепятстват и договорки между наддаващите преди самия търг.

Организирането и обявяването на търг и спазването на всички законови процедури струва на Община Русе около 500 лв., като с приемането на Наредба №1  в предложения вариант, депозитите на заявилите участие в търговете няма да им бъдат връщани.

Администрацията прие решението и гласува с 47 гласа „За“, 0 „Против“ и 0 „Въздържал се“.